Telefon   58 322 13 52

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BAZA DANYCH O ODPADACH

Rejestr BDO  – co to takiego?

 

Rejestr BDO to baza danych o odpadach.

Rejestr podmiotów gospodarujących odpadami, czyli tzw. rejestr BDO działa od 24 stycznia 2018. Prowadzą go marszałkowie poszczególnych województw.

Zmienione 8 stycznia 2018 zapisy ustawy o odpadach obligują wytwórców odpadów do dokonania wpisu do rejestru BDO. Niespełnienie tego wymogu grozi karą od 1 tys. do 1 mln. zł.

Do 24 lipca 2018 firmy budowlane powinny złożyć wpis do rejestru BDO.

Gdyby zaś wytwarzanie odpadów na budowie miało nastąpić po tej dacie, to ten wpis musiałby być dokonany przed rozpoczęciem budowy.

Odpady to nie tylko niebezpieczne chemikalia lub śmieci, ale również grunt pozyskiwany z wykopów na jednych budowach, a wykorzystywany do prac na innych.

Każda firma, która zajmuje się pracami ziemnymi, podczas których wydobyta ziemia wywożona jest poza teren budowy w ilości większej niż 5 ton rocznie,

jest wytwórcą odpadów zobligowanym do prowadzenia ewidencji odpadów, a od 24 lipca 2018 dodatkowo podlega wpisowi do rejestru BDO.

Wymóg wpisu do rejestru BDO dotyczy również wytwarzania gruzu podczas prowadzonych prac rozbiórkowych.

 

Co rejestr BDO oznacza dla firm budowlanych?

Firmy składające wniosek o wpis do rejestru BDO powinny wskazać informacje o rodzaju odpadu oraz miejscu jego wytwarzania. W przypadku firm budowlanych oznacza to, że przed przystąpieniem do prac ziemnych na danej budowie, firma musi każdorazowo starać się o wpis do rejestru BDO.

Na dokonanie wpisu Marszałek województwa ma 30 dni.

Dokonując wpisu do rejestru Marszałek województwa nadaje indywidualny numer rejestrowy, który jest generowany przez bazę danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce opakowaniami (BDO). Numer rejestrowy składa się z 9 cyfr arabskich i nadawany jest przedsiębiorcy w momencie dokonania pierwszego wpisu do rejestru.

 

https://bdo.mos.gov.pl/