Telefon   58 322 13 52

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jak sobie radzić z odpadami poprodukcyjnymi

Intensywna działalność przemysłowa człowieka powoduje powstawanie dużej ilości odpadów. Należą one do szczególnego rodzaju śmieci. Z uwagi na  potencjalną zawartość toksycznych lub szkodliwych dla środowiska substancji, trzeba je utylizować w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Co zalicza się do odpadów poprodukcyjnych i w jaki sposób powinna przebiegać ich prawidłowa utylizacja?

 

Definicja przykładów poprodukcyjnych

Zgodnie z definicją, znajdującą się w ustawie z 14 grudnia 2012 r., za odpady uznaje się każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany. W przepisach nie ma natomiast definicji odpadów poprodukcyjnych. To specyficzna kategoria, do której zalicza się wszelkiego rodzaju pozostałości procesu produkcyjnego, niebędące wytworem ubocznym, których podmiot wytwarzający nie ma zamiaru ponownie wykorzystać. Żeby odpad zaklasyfikować do tej kategorii, posiadacz powinien mieć zamiar pozbycia się go lub jest zobowiązany do pozbycia się odpadu. Do kategorii odpadów poprodukcyjnych zaliczymy m.in. odpady tworzyw sztucznych, odpady mineralne i metaliczne, chemię laboratoryjną, środki ochrony roślin, artykuły farmaceutyczne, odpady tekstylne czy opakowaniowe, a także wiele innych przedmiotów oraz substancji.

 

Utylizacja odpadów poprodukcyjnych w świetle przepisów

Od 2020 roku, zgodnie z nowymi przepisami wszystkie przedsiębiorstwa, które wytwarzają odpady inne niż komunalne – w tym również poprodukcyjne, muszą być zarejestrowane w systemie BDO (Baza Danych Odpadowych). Obowiązkowi rejestracji podlegają między innymi podmioty, które wprowadzają na terytorium kraju produkty, prowadzą odzysk lub recykling odpadów powstałych z tych produktów, eksportują odpady opakowaniowe oraz organizacje odzysku zajmujące się tymi produktami. Rejestracja odbywa się w urzędach marszałkowskich, które działają na zlecenie Ministerstwa Klimatu. Za niedopełnienie obowiązku utylizacji odpadów poprodukcyjnych grożą surowe sankcje – kara grzywny, a nawet aresztu. Od stycznia 2020 roku od podmiotów, które zaniechają obowiązku rejestracji, odpady nie są odbierane.

 

Jak powinna przebiegać utylizacja odpadów poprodukcyjnych?

Odpady poprodukcyjne stanowią ogromne zagrożenie dla środowiska naturalnego, dlatego nie mogą trafić do zwykłego kontenera na śmieci. Wyrzucone do zwykłego pojemnika mogą skutkować przedostaniem się do środowiska toksycznych związków, np. metali ciężkich lub azbestu. Nie mogą również być składowane w nielegalny sposób na terenie przedsiębiorstwa. Zawierają bowiem często szkodliwe substancje, które nie powinny mieć kontaktu np. z wodami gruntowymi. Należy też pamiętać, że odpady poprodukcyjne często są łatwopalne i niebezpieczne dla otoczenia. Dlatego podmioty wytwarzające pozostałości poprodukcyjne, powinny gospodarować nimi w sposób zgodny z obowiązującym prawem. Jak w legalny sposób pozbyć się kłopotliwych odpadów? Wywóz odpadów poprodukcyjnych realizowany jest przez specjalistyczne firmy, które dostarczają kontenery, zapewniają transport odpadów oraz ich prawidłową utylizację.