You have 0 Item(s) in your cart. Total : 0.00 

Wzór karty Przekazania Odpadów

Wzór Karty Przekazania Odpadów  (KPO):

 

Od 1 maja 2019 r. obowiązują nowe wzory KPO

W Dziennikach Ustaw z 29.04. i 30.04.2019 r. opublikowane zostały teksty rozporządzeń Ministra Środowiska, które wchodzą w życie z dniem 1.05.2019.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów

https://www.seka.pl/od-1-maja-2019-r-obowiazuja-nowe-wzory-kpo-i-keo/

 

 

www.konbrud.pl