You have 0 Item(s) in your cart. Total : 0.00 

Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pracowników lub współpracowników kontrahentów firmy KONBRUD – osób kontaktowych

Firma KONBRUD w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pozyskuje dane osobowe pracowników, współpracowników lub osób wyznaczonych do kontaktu po stronie naszych kontrahentów lub potencjalnych kontrahentów (np. dystrybutorów, sklepów, odbiorców naszych produktów i usług oraz dostawców). Dokładamy wszelkich starań, aby wobec wymienionych wyżej osób realizować obowiązki informacyjne wynikające z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (tzw. RODO). W niektórych jednak przypadkach, udzielenie takich informacji okazuje się niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku. W związku z tym, poniżej udostępniamy publicznie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych pracowników, współpracowników lub osób wyznaczonych do kontaktu po stronie kontrahentów lub potencjalnych kontrahentów firmy KONBRUD.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

————————————————————————————————————————

Administrator danych

Administratorem Państwa Danych osobowych jest firma KONBRUD
z siedzibą w Gdańsku ul, Ostrzycka 2; 80-174 Gdańsk

————————————————————————————————————————

Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować poprzez:

adres email: odo@konbrud.pl  lub pisemnie (adres siedziby administratora).

————————————————————————————————————————

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

W zależności od relacji biznesowych Państwa dane będą przetwarzane w celu:

·      realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, który polega na umożliwieniu zawarcia lub wykonania umowy zawartej przez KONBRUD z podmiotem, którego jest Państwa pracownikiem, współpracownikiem lub osobą upoważnioną do kontaktu;

·      przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń, przekazywania zaproszeń do udziału w szkoleniach oraz prowadzenia innych działań z zakresu marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług – podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości prowadzenia marketingu, przedstawiania klientom informacji o naszych produktach i usługach oraz utrzymywania bieżących kontaktów z naszymi kontrahentami.

·       dochodzenia lub obrony przez ewentualnymi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń

Państwa dane będą przetwarzane w celu marketingowym, w tym w celach analitycznych i profilowania, gdzie podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda

————————————————————————————————————————

 

Odbiorca danych

Administrator będzie przekazywał Państwa dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora, takim jak dostawcy systemów IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora.

 

Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych innym podmiotom, poza podmiotami niezbędnymi przy wykonywaniu naszych usług a w szczególności:

– program księgowy Faktura Small Busnes, nasza księgowość

– przechowywanie danych, archiwum Microsoft OneDrive

– poczta elektroniczna, hosting

– sklep internetowy

– kurierzy

– nasi pracownicy

 

————————————————————————————————————————

Przekazywanie
danych poza EOG

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG.

————————————————————————————————————————

Źródła i kategorie danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Państwa  zgody na dalsze przetwarzanie lub do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy, lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, a w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunkowych) bądź gdy pojawiła się nowa podstawa, np. przepis prawa lub konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym.

————————————————————————————————————————

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu ww. umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunkowych).

————————————————————————————————————————

Prawa osoby, której dane dotyczą

 Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

W szczególności przysługuje Państwa prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

————————————————————————————————————————

Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania

Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Podanie danych jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy.

————————————————————————————————————————

Polityka cookies

Firma KONBRUD  wykorzystuje w celu monitorowania ruchu na witrynie www.konbrud.pl oraz www.bhp-konbrud.pl  technologię plików ‚cookie’. ‚Cookie’ to krótki plik tekstowy, zapisywany na dysku komputera, z którego użytkownik łączy się z witryną obsługiwaną, w którym zapisany jest jedynie zaszyfrowany identyfikator tego systemu komputerowego. ‚Cookie’ w żadnym wypadku nie umożliwia identyfikacji osoby odwiedzającej witrynę i nie są w nim zapisywane żadne informacje, mogące taką identyfikację umożliwić.

 

Zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne zapisywanie plików tekstowych na dysku komputera użytkownika witryny jest dozwolone o ile użytkownik zostanie o tym poinformowany. Ustawa nie określa jednak sposobu informowania, a powszechnie przyjętą praktyką w tym zakresie jest umieszczanie informacji na ten temat na podstronach witryny zatytułowanych ‚polityka prywatności’ lub ‚prywatność’, co niniejszym czynimy. KONBRUD. informuje, że powszechnie używane przeglądarki umożliwiają wyłączenie obsługi plików ‚cookie’. Aby tego dokonać, prosimy odwołać się do funkcji Pomoc używanej przeglądarki internetowej.

 

Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu: 

·         dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

·         tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

·         utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

·         dostarczania Użytkownikowi Serwisu treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

 W ramach serwisu www.konbrud.pl oraz www.bhp-konbrud.pl stosowane są „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu.

 

Firma KONBRUD prowadzi monitoring witryny www.konbrud.pl oraz www.bhp-konbrud.pl za pomocą narzędzi dostarczanych przez firmę sStore dr Anna Brzozowska właściciela serwisu sStore.

 

————————————————————————————————————————

Zmiana Polityki Prywatności

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacjach, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych (Kodeksy dobrych praktyk, jeśli Administrator Danych będzie związany takimi Kodeksami, o czym wówczas będziemy informować). Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.

www.konbrud.pl