Konbrud regulamin świadczenia usług wywozu nieczystości w kontenerach

Regulamin świadczenia usług wywozu nieczystości w kontenerach:

 1. W ofercie firmy Konbrud, znajdują się dwie wielkości kontenerów:
  – 4,5 m3
  – 7,0 m3w kontenerach może znajdować się gruz budowlany lub odpady zmieszane.
  Opłata jest uzależniona od rodzaju odpadów.
 2. Do kontenerów na zmieszane odpady budowlane (4,5 lub 7 m3) można wrzucać:
  gruz betonowy, ceramikę, dachówkę, cegły, płyty gipsowe, płytki, potłuczone urządzenia sanitarne, drobne elementy metalowe, wiadra po farbach, zaprawach, worki po gipsie i klejach, plastikowe rury, szkło, drewno i panele, papier.
 3. Zabrania się umieszczania w kontenerach :
  papy, eternitu, opon, odpadów niebezpiecznych, odpadów zawierających substancje żrące, azbestu, materiałów izolacyjnych.
 4. Do kontenerów na gruz można wrzucać:
  gruz betonowy, ceglany, ceramikę oraz kafle, dachówkę, cegły, potłuczone urządzenia sanitarne. Zabrania się wrzucania do kontenerów z gruzem innych odpadów niż wymienione w punkcie 4.
 5. Pojemność kontenera wyznaczają burty (ściany), zabrania się ładowania kontenerów powyżej jego ścian. Przeładowany kontener będzie musiał być rozładowany przez zamawiającego albo zostanie naliczona opłata dodatkowa w wysokości
 6. Z kontenera można korzystać maksymalnie do tygodnia. Nie dotyczy współpracy długoterminowej. Po terminie 7 dni, Konbrud ma prawo odebrać kontener lub nałożyć opłatę dodatkową na klienta, za przetrzymywanie kontenera mimo upomnienia o zwrocie. Odbiór należy zgłosić telefonicznie.
 7. Zamówienia podstawienia, odbioru i wymiany przyjmowane są telefonicznie pod nr tel. 58 3221352, od pon. do piątku w godz. 8:00-16:00.
 8. W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji pod nr tel. 58 3221352 lub biuro@konbrud.pl
 9. Akceptacja regulaminu następuje w momencie zamówienia usługi i uiszczenia opłaty za powyższą usługę.

Zobacz także politykę prywatności firmy KONBRUD.

www.konbrud.pl