You have 0 Item(s) in your cart. Total : 0.00 

Konbrud regulamin korzystania z worków typu BIG BAG

Regulamin świadczenia usługi odbioru gruzu w workach Big-Bag:

 1. W ofercie firmy Konbrud, znajdują się dwie wielkości worków:
  – 1,0 m3 poj. ok 1 tona
  – 1,3 m3 poj. ok 1,5 tony
  w workach może znajdować się gruz budowlany lub odpady zmieszane.
 2. Do worka Big-Bag na zmieszane odpady budowlane można wrzucać:
  gruz betonowy, ceramikę, dachówkę, cegły, płyty gipsowe, płytki, potłuczone urządzenia sanitarne, elementy metalowe, wiadra po farbach, zaprawach, worki po gipsie i klejach, elementy plastikowe, drewno i panele, papier.
 3. Zabrania się umieszczania w workach Big-Bag :
  papy, eternitu, opon, odpadów niebezpiecznych, materiałów izolacyjnych, odpadów zawierających substancje żrące, azbestu, rozgrzanego popiołu i pozostałych odpadów mogących uszkodzić worek.
  Worki typu BIG BAG nie są przeznaczone do odpadów komunalnych i bio degradacyjnych.
 4. Zabrania się ustawiania worków na terenie ogródków działkowych, worek można ustawić jedynie przed terenem działek (bramą główną). Nie odbieramy worków z terenu działek!
 5. Firma KONBRUD odbiera odpady znajdujące się tylko wewnątrz worka BIG BAG.
 6. Worek służy do użytku jednorazowego.  
 7. Worek BIG-BAG powinien być umieszczony na zewnątrz budynku, w miejscu dostępnym dla dźwigu samochodowego. Dźwig musi mieć możliwość podjazdu do worka na odległość nie mniejszą, niż 4 m, zaś wysięgnik dźwigu powinien podnosić się na minimalną wysokość 6 m.
 8. Worek nie powinien znajdować się pod zadaszeniami, liniami wysokiego napięcia oraz drzewami.
 9. Prosimy zwracać uwagę na miejsce postawienia worka, tak aby nie utrudniał przejazdu czy ruchu pieszych.
 10. Dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego należy umieścić worek w odległości nie mniejszej niż 3,5 metra od pomieszczeń mieszkalnych oraz w takiej samej odległości od zaparkowanych na podwórku samochodów.
 11. W przypadku umieszczenia w worku BIG-BAG innych odpadów niż opisane w niniejszym regulaminie, zastrzegamy sobie prawo dodatkowego obciążenia Państwa kosztem wywozu i unieszkodliwienia zgromadzonych w nim odpadów.
 12. Worek Big-Bag można zakupić w biurze przy ul. Ostrzyckiej 2 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 lub zamówić kuriera.
 13. Worki można również zamawiać telefonicznie tel. 58 3221352, dostarczane są na miejsce maksymalnie w ciągu 24 godzin. Płatność tylko gotówką u kierowcy.
 14. Zapełnione worki Big-Bag odbierane są po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym tel. 583221352 przez Zamawiającego lub po zgłoszeniu na adres e mail: biuro@konbrud.pl
 15. Worki są odbierane, w najbliższy wtorek-środa-czwartek od zgłoszenia odbioru,
  klient nie ma możliwości wyboru dnia ani godziny odbioru. W każdy poniedziałek o godz. 16:00, zamykamy przyjmowanie zleceń na bieżący tydzień.
 16. Zastrzegamy sobie prawo zmiany terminu odbioru worka ze względu na trudne warunki pogodowe, silne opady deszczu lub śniegu, bardzo niskie temperatury (przymarzanie worków do podłoża). Podczas trudnych warunków pogodowych worki nie będą odbierane, aż do momentu ich poprawy.
 17. W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji pod nr tel. 58 3221352 lub biuro@konbrud.pl 
 18. Akceptacja regulaminu następuje w momencie zamówienia usługi i uiszczenia opłaty za powyższą usługę.

Zobacz także politykę prywatności firmy KONBRUD.

www.konbrud.pl